Jste zde

Praktické informace

Jak se přihlásit na seminář?

Vyberte si seminář dle vašeho přání. Aktuální nabídku s termíny najdete na www.alcina.cz nebo v ALCINA novinách. Na seminář se objednávejte telefonicky, e-mailem nebo SMS přes seminární oddělení, přes Partnerskou zónu nebo u své obchodní reprezentantky. Místo na semináři vám rezervujeme až po zaplacení příslušné částky. Žádáme vás o úhradu nejpozději 1 měsíc před konáním semináře.

VIP klienti, kteří si vyberou seminář zdarma, mají místo rezervované až po písemném přihlášení buď přes Partnerskou zónu, e-mailem nebo SMS pouze seminárnímu oddělení.

Storno podmínky pro všechny semináře

Jednodenní seminář

  • 30-15 dní před konáním - 0% storno poplatek z celkové částky semináře

  • 14-8 dní před konáním - 50% storno poplatek z celkové částky semináře

  • 7- den konání semináře - 100% storno poplatek z celkové částky semináře

Vícedenní seminář

  • 30 a více dní před konáním - 0% storno poplatek z celkové částky semináře
  • 29 dní a méně před konáním - storno poplatek činí částku ve výši skutečně vyzniklých nákladů, min. však 2000 Kč.

Způsob úhrady

Poštovní poukázkou

Do poštovní poukázky doplňte variabilní symbol = datum konání semináře
(např. seminář 17. 3. 2024 bude mít VS 170324).

Bankovním převodem

Do příkazu k úhradě doplňte variabilní symbol  = datum konání semináře
(např. seminář 17. 3. 2024 bude mít VS 170324).

Na účet firmy MEDAC, spol. s r. o., číslo účtu: 43-4536560207/0100.

Seminář zdarma pro VIP klienty nelze proplácet a nelze jej převádět do následujícího roku.
Zrušení účasti je potřeba provést písemně buď přes e-mail nebo SMS seminárnímu oddělení.

V případě zrušení účasti na semináři zdarma je nutné uhradit storno poplatek dle storno podmínek nejpozději do data následujícího semináře, kterého se chcete zúčastnit, max. však do 14 dnů od konání původního semináře.

Kontakty

Seminární servis pleťové kosmetiky

Martina Hrnčiříková
Tel.: +420 541 511 034
GSM: +420 606 770 589
martina.hrncirikova@medac.cz

Seminární servis vlasové kosmetiky

Dominika Obadalová
Tel.: +420 541 511 033
GSM: +420 721 047 713
dominika.obadalova@medac.cz