Jste zde

Zpracování osobních údajů

SOUHLAS SE ZPRACOVÁNÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ

za účelem zasílání newsletteru

 

Já, níže podepsaný(á), v souladu s § čl. 6 písm. a) nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a poučení subjektů údajů (dále jen „GDPR“) uděluji tímto dobrovolně souhlas k tomu, aby společnost MEDAC, spol. s r.o., se sídlem Brno, Maříkova 2034/36, PSČ 621 00, IČ 60720441 (dále jen „správce“) zpracovávala, shromažďovala a uchovávala mé osobní údaje:

 • jméno příjmení ..............................................,
 • e-mail ...................................................,

a to za účelem pravidelného zasílání informací ohledně nabízených výrobků a služeb správcem na mou e-mailovou adresu.

Souhlas uděluji na dobu 10 let od udělení tohoto souhlasu.

Souhlas může být písemně odvolán kdykoli, nebo může být vysloven nesouhlas subjektu údajů se zpracováním těchto údajů.

Prohlašuji, že jsem si vědom/a, že mám právo:

 1. vzít svůj souhlas kdykoli zpět;
 2. na potvrzení o zpracování osobních údajů;
 3. požadovat výmaz svých osobních údajů;
 4. na omezení zpracování svých osobních údajů;
 5. upravovat, opravovat své osobní údaje;
 6. vědět, jakým příjemcům jsou mé osobní údaje poskytovány;
 7. vznést námitky proti zpracování osobních údajů;
 8. přenést si své osobní údaje k jinému správci;
 9. podat stížnost k Úřadu na ochranu osobních údajů;

 

Správce je povinen osobní údaje zabezpečit před zneužitím a je povinen osobní údaje použít pouze k účelu výše uvedenému.