Jste zde

ALCINA Image Expert

Seminář ALCINA Image Expert pro profesionální vizážisty a kadeřníky byl vyvrcholením prvního ročníku soutěže ALCINA Proměny 2016. Do soutěže se celkem zapojilo 42 týmů ve složení kadeřník & vizážista a odborná porota vybrala sedm nejlepších dvojic, které měly možnost zúčastnit se třídenního exkluzivního semináře zaměřeného na proměny. Seminář se odehrál pod taktovkou dvou mezinárodních expertů a školi­telů - Roberta Lindingera a Frauke Albrecht, kteří se s účastníky podělili o bohaté zkušenosti ze své praxe.

Během prvního dne Robert s Frauke ukázali, jak správně provést analýzu klienta. Upozornili na to, že i oni jako zkušení profesionálové musí při hodnocení zákaznice potlačit své předsudky a tendence k hodnocení, stejně jako osobní vkus. Ukázali, jak se na zákazníka správně naladit a jak proměnu provést nejen v souladu s jeho vizá­ží, ale i s osobností.

"Zkoušíme se vcítit do člověka a až poté jej od­borně analyzovat. Z těchto dvou částí se skládá vize. Je důležité zjistit o modelce co nejvíce. Ved­le toho, jaké má vlasy, jaký je barevný typ, jakou má pleť a jaký budí celkový dojem, hraje roli i to, jaká je, v jaké situaci se nachází a jak se cítí. Všechno se pojmenovává, mluví se i o ne­dostatcích, což nemusí být vždy příjemné. Je ale důležité projít touto fází a vyjít jak z přání zákaz­níka, tak z vědomosti odborníků," popisuje Robert Lindinger.

Tento přístup nadchl také účastníky semináře. "Komplexní a precizní analýza vzhledu podle Frauke a Roberta mě moc oslovila. Byla velmi po­drobná a zabývala se celým tělem, postavou, pro­porcemi, ale třeba také velikostí a tvarem hlavy. Celý přístup byl velmi sofistikovaný a empatický, ukázal, jakým způsobem se vcítit do konkrétního člověka a jeho potřeb," okomentovala účastnice semináře vizážistka Lucie Vincenec.

Na dvou modelkách pak Robert s Frauke názorně předvedli, jak má správná analýza klienta vypadat a jak správným účesem, bar­vou a make-upem zkorigovat jeho nedostat­ky či vyzdvihnout jeho přednosti. Nezapo­mněli ani na barevnou typologii a oblečení vhodné pro daný typ postavy. Další dny pak patřily účastníkům semináře, kteří si vylosova­li modelku určenou k proměně. Vše začalo důkladnou analýzou pod vedením Frauke a Roberta a poté se všichni pustili do práce.

"Mám spoustu zážitků, kolektivní týmový duch, který při semináři vznikl, byl skvělý. Mohla jsem se inspirovat nejen prací školite­lů, ale i jiných kolegyň, mohla jsem porovná­vat. Proměny sice dělám už několik let, ale tady jsem se dozvěděla mnoho informací na­víc. Porozuměla jsem víc vlasům, jejich stylin­gu, jak je natónovat, aby působily měkce," hodnotila seminář účastnice Adéla Vyšínská. Podobné pocity sdílela i další účastnice Ven­dula Hortová: "Nikdy jsem tenhle druh ško­lení nezažila. Byla jsem hodně překvapená, co dokáže v líčení contouring. Všimla jsem si, že po tomto školení přistupuji ke své práci jinak, a i zpětně ji teď i hodnotím. Frauke s Robertem mně naučili vnímat klienty jako ce­lek, dívám se jakou mají povahu, jak působí v dané situaci a snažím se také analyzovat různé maličkosti."

Po dvou náročných a inspirujících dnech při­šel poslední den, kdy všech sedm týmů pre­zentovalo výsledky svých proměn - profesi­onálně nalíčené modelky s krásnými novými účesy se postavily před objektiv fotografa. Jak se vše povedlo a jak byly s proměna­mi spokojeny samotné modelky, se můžete přesvědčit sami. "Už jsem vedla mnoho se­minářů v různých zemích, ale stejně je to pro mě vždycky napínavé. Líbí se mi pozorovat, jak si ženy postupně zvykají na svou novou identitu. Vidíte je, jak se dívají na sebe do zr­cadla, nejdříve trochu nejistě, pak se začnou usmívat a flirtovat se svým novým obrazem. A když se výsledek povede, žena se uvidí v zrcadle a řekne si - Ano, to jsem já. A to je nejlepší vizitka salonu." zhodnotila výsledek Frauke Albrecht.