Jste zde

Podmínky používání sekce Pressroom

PŘED POUŽÍVÁNÍM STRÁNKY PRESSROOM NEBO STAŽENÍM FOTOGRAFIÍ SI PROSÍME POZORNĚ PŘEČTĚTE TYTO PODMÍNKY. POUŽÍVÁTE-LI TUTO STRÁNKU, PŘEDPOKLÁDÁME, ŽE JSOU VÁM PODMÍNKY ZNÁMY A ŽE S NIMI SOUHLASÍTE. V PŘÍPADĚ, ŽE NESOUHLASÍTE S PODMÍNKAMI, PROSÍME, NEPOUŽÍVEJTE STRÁNKU PRESSROOM.

  • Fotografie a všechny ostatní materiály poskytuje společnost MEDAC, spol. s r.o. bezplatně k propagačním účelům v tuzemsku a v zahraničí.
  • Fotografie si můžete od společnosti MEDAC, spol. s r.o. stáhnout bezplatně, a to pouze k propagačním a nekomerčním účelům, pro zveřejnění v cizině i v tuzemsku. Nekomerčním užitím se rozumí zveřejnění v tištěných periodikách a v neprodejných propagačních materiálech (např. v katalozích a v neprodejných propagačních letácích či v neprodejných publikacích nebo uveřejnění v elektronických médiích).
  • V periodickém tisku (noviny, časopisy) lze vyžívat jednotlivých fotografií aj. pouze za účelem zpravodajským a to v odůvodněné míře. Dále mohou novináři využít fotografií aj. pro účely propagace značky ALCINA. V ostatních případech se považuje užití bez souhlasu společnosti MEDAC, spol. s r.o. za porušení autorských práv.